Milevské noviny

04.09.2009 09:19

 

V Něžovicích se nenudí děti ani dospělí  -


 

Místní svazy žen měly zejména v menších obcích tradici, vznikaly jako protipól čistě mužských spolků – mysliveckých, hasičských či rybářských. I když v posledních letech se postupně s vysidlováním obcí vytrácejí i tyto aktivity, někde se díky mladé generaci, která se na venkov opět vrací, daří tradice znovu obnovovat. Je tomu tak i v Něžovicích. Malá obec se v posledních několika letech hodně „omladila“, usadily se zde mladé manželské páry a přibývá dětí. Loni na jaře zde několik maminek na mateřské dovolené uspořádalo pro děti pálení čarodějnic. Víceméně rodinná akce měla úspěch, a tak maminky uspořádaly na počátku léta dětský den, zábavné odpoledne, vyplněné spoustou her, soutěží a pohádkovou cestou za pokladem, a na tuto akci pozvaly i děti sousedů nejen z Něžovic, ale i okolních obcí. Dětský den měl velký úspěch nejen u dětí, ale líbil se i dospělákům, proto se na podzim všichni v Něžovicích sešli na drakiádě. Nadšené organizátorky ani tentokrát nezklamaly, a tak si společné pouštění draků v Něžovicích užili nejen ti nejmenší účastníci. Do soutěže o nejhezčího draka se zapojily celé rodiny a v netradičních disciplínách, jako třeba pouštění draků na rybářských prutech, se vyřádili hlavně přítomní tatínkové. Loňský rok završila Mikulášská nadílka v sále hostince ve Dmýšticích, kam se již děti společně s rodiči sotva vešly. Úspěšné akce byly pro hlavní organizátorky Petru Koutníkovou z Něžovic a Moniku Pletkovou z Milevska impulsem svoji činnost nějakým způsobem zastřešit a hlavně najít způsob, jak na všechny nápady sehnat finanční prostředky. V sousedních Dmýšticích funguje již desítky let Český svaz žen, jeho předsedkyní je tchyně jedné z mladých maminek Anna Koutníková. „Rozhodly jsme se jít ve stopách našich babiček a maminek. Muži tady bývali vždy u hasičů, ženské zase ve svazu žen a vždy se vzájemně doplňovali. Proto jsme si řekly, že navážeme na zažité tradice a budeme v nich pokračovat a časem si chceme vytvořit i své vlastní tradice. Zvolily jsme si přitom tu nejjednodušší možnou cestu a využily zkušeností již zavedené organizace,“ říkají Petra Koutníková a Monika Pletková, které si zpestřují mateřskou dovolenou vymýšlením akcí nejen pro své vlastní ratolesti, ale i pro děti z celého okolí. „V Něžovicích a okolí se nás sešlo najednou na mateřské dovolené víc, a tak když jsme přišly s nápadem založit tady Český svaz žen, našlo se dost zájemkyň, v současné době máme devatenáct členek z Něžovic, Dmýštic, Přeborova, ale také z Milevska, Písku nebo dokonce ze Soběslavi, a hlásí se další. Každá z členek může přijít s nápady a návrhy, co by se tady mohlo podnikat,“ popisuje Petra Koutníková a Monika Pletková dodává: „Hlavní náplní zdejšího svazu žen je a v horizontu několika dalších let určitě bude organizování akcí pro nejmenší, ale připomněli se i dospěláci, které loni v prosinci zamrzelo, že jsme neuspořádaly Mikulášskou nadílku také pro rodiče. Proto to letos chceme napravit a chystáme i pár akcí pro dospělé.“ Něžovické ženy by rády připravovaly akce, kopírující jednotlivá roční období, vycházející nejen ze zdejších tradic, protože mají spoustu nápadů, děti i rodiče tak čeká i mnohé překvapení. Do dění se ochotně zapojují i babičky – Anna Koutníková například ušila loni nádherné kostýmy na mikulášskou nadílku, vyhlášené jsou i její dorty – velmi žádané ceny v plesových tombolách. Členky svazu chválí i své protějšky, muži se zde nechali strhnout nadšením svých žen a nejenže sami přicházejí s nápady, ale pomáhají s přípravou všech akcí. Něžovičtí dobrovolní hasiči tak zajistili dřevo na topení v sále a pomáhají všude tam, kde jsou třeba šikovné chlapské ruce. Letošní rok zahájí něžovický svaz žen v tradičním duchu a období masopustu zpestří rejem masek nejen dětem, ale i dospělým. V sobotu 14. února se v sále ve Dmýšticích uskuteční od 14 hodin dětský karneval, na kterém nebudou chybět oblíbené soutěže a tombola. „Soutěž o nejhezčí masku pořádat nebudeme, aby nebyl nikdo zklamaný. Z Mikuášské nadílky máme zkušenosti, že nejmenší děti více než tancování bavily hry a soutěže, chtěly si všechno vyzkoušet. V sále proto pro ně bude připraveno několik soutěžních stanovišť a na všechny čeká nějaká odměna,“ říkají organizátorky. Večer od 20 hodin pak bude zábava v sále pokračovat maškarním bálem pro dospělé s kapelou Kotva. „Překvapilo nás, s jakou chutí se do her a soutěží zapojují i rodiče a prarodiče, a i když s organizováním akcí pro dospěláky nemáme žádné zkušenosti, když bude zábava v sále váznout, jsme na to připravené, máme vymyšlené hry i pro odrostlejší věkovou kategorii,“ slibují Monika Pletková a Petra Koutníková. Maškarní v Dmýšticích bude i jakousi premiérou na Milevské maškary, které chtějí něžovické ženy svojí účastí podpořit za to, že jim Milevské maškarní sdružení ochotně zapůjčilo masky na jejich akce. V březnu pak chtějí členky svazu zorganizovat akci jen pro sebe a oživit i s notnou dávkou recese dnes již takřka zapomenutý Mezinárodní den žen. „Protože jsme se ještě nikdy všechny nesešly společně dohromady, mohla by to být příležitost a třeba i zárodek nové tradice pravidelných setkání,“ říká Petra Koutníková. Neúnavné organizátorky již nyní přemýšlejí, co připraví na velikonoční svátky, zopakovat si chtějí i loňské úspěšné pálení čarodějnic, dětský den, na letní prázdniny pak uvažují o tvůrčích dílničkách. Největší odměnou za jejich snahu jim jsou rozzářené oči dětí, velkou motivací do další práce pak ochota všech, kteří pomohli se zorganizováním prvního maškarního plesu. „Velice nás potěšilo, že nás nikde neodmítli, všichni oslovení podnikatelé i město nám vyšly vstříc a naši první velkou akci podpořili, navíc mnozí přislíbili i pomoc do budoucna. To je pro nás povzbuzením do další práce,“ shodují se Monika Pletková a Petra Koutníková.

Radka Velková


 


 

Vyhledávání

Kontakt

Český Svaz Žen Nězovice Něžovice 10
399 01 Milevsko
Petra Koutníková
+420608616265